Jacek Wasilewski

Jacek Wasilewski

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

W czerwcu 2004 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronił pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza za szkody wyrządzone na osobie pacjenta” w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tersy Bińczyckiej Majewskiej. W tym samym roku w październiku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Specjalizuje się w reprezentacji Klientów (i to zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych) w sporach z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, a w szczególności odpowiedzialności cywilnej. Poza tym w obszarze jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo rodzinne. 

Posiada również doświadczenie związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Obsługuje podmioty z zakresu administracji państwowej podległej pod Resort Obrony Narodowej. 

W listopadzie 2020 roku odbył kurs Podstawowe Szkolenie z Mediacji – 40 godz. – przeprowadzone przez Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada wpis na listy stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Sieradzu. W lutym 2021 roku, uzupełnił swoją wiedze o mediacje w sprawach rodzinnych odbywając stosowny kurs organizowany przez o- media instytut komunikacji. 

W Kancelarii SWB kieruje zespołem procesowym.

Przez okres jednej kadencji zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Prywatnie bałuciarz z pochodzenia, ojciec trójki urwisów, jeśli zostaje chwila wolnego czasu to biega (maratończyk) ogromny fan koszykówki (wie o niej w zasadzie wszystko).

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A,
90-451 Łódź

sekretariat@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773


© 2022 Kancelaria Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Designed and powered by: Coolbrand