Kilka słów na temat odszkodowania za nieudany zabieg kosmetyczny

Kilka słów na temat odszkodowania za nieudany zabieg kosmetyczny…

Zabiegi kosmetyczne powoli stają się nieodłączną częścią życia w społeczeństwie do jakiego należymy. Zaczynając od mało inwazyjnych na pierwszy rzut oka manicure hybrydowego przez depilacje laserową kończąc na ingerujących jawnie w tkankę ciała zabiegów mikrodermabrazji, wypełniania ust czy zmarszczek.

Pojawia się w związku z tym pytanie czy wiemy na co zwrócić uwagę wybierając salon kosmetyczny, gdzie planujemy wykonać zabieg, ale też jakie mamy prawa w przypadku, gdy zabieg nie pójdzie po naszej myśli.

Pierwsza rzecz, na którą zwraca się uwagę przy wyborze odpowiedniego salonu to niewątpliwie jego opinie innych osób korzystających z usług danego salonu.

Warto jednak zwrócić uwagę na to czy osoba wykonująca zabiegi posiada odpowiednie kwalifikacje, mimo że niewymagane przez prawo, a także czy salon posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Posiadanie przez salon kosmetyczny wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zabezpiecza interesy zarówno salonu, jak i jego klientów i klientek w przypadku wystąpienia szkody, w tym w związku z niewłaściwie wykonanym zabiegiem kosmetycznym.

Jakie uprawnienia ma osoba, która poddała się nieprawidłowo przeprowadzonemu zabiegowi kosmetycznemu?

Osoba, która poddała się nieudanemu zabiegowi kosmetycznego pod pewnymi warunkami ma prawo do odszkodowania.

Po pierwsze musi jednak nastąpić zdarzenie wskutek którego wystąpiło negatywne następstwo takiego zabiegu jak poparzenie w przypadku depilacji laserowej. Skutek ten musi wynikać z niezgodnego z wiedzą i sztuką wykonaniem zabiegu, przeprowadzenia go niestarannie czy przeprowadzenie zabiegu przez osobę nie posiadając odpowiedniego doświadczenia.

Musi wystąpić szkoda. Szkodą w takim wypadku będzie konieczność poddania się leczeniu, które ma usunąć, bądź zminimalizować skutki nieudanego zabiegu kosmetycznego.

Koszty jakie mogą wynikać z nieudanego zabiegu kosmetycznego to m.in.:

  • Zakup leków
  • Utracony dochód w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim
  • Koszty dojazdów do placówek medycznych
  • Koszty związane z pomocą i opieką osób trzecich, gdy w wyniku zabiegu nie można wykonywać samodzielnie codziennych czynności
  • Uzasadnione prywatne wizyty lekarskie

W związku z nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegiem medycznym pojawić się może również krzywda związana z negatywnymi następstwami zabiegu, cierpieniami psychicznymi i fizycznymi.

Gdy występuje krzywda pojawia się możliwość dochodzenia określonej kwoty jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Warto jednak pamiętać, że konsument korzystający z usług profesjonalisty nie może zrzec się roszczeń przed przystąpieniem do zabiegu kosmetycznego.

Każde oświadczenie podpisane przez konsumenta przed jego wykonaniem w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej usługi skutkującej szkodą, nie będzie wiązać konsumenta.

Wynika to z ochrony jaką otaczają przepisy prawa cywilnego konsumentów. Zgodnie z nimi, za niedozwolone postanowienia umowne uważa się takie oświadczenia, które wyłączają lub ograniczają względem konsumenta odpowiedzialność za szkodę na osobie.

Każda sprawa jest indywidualna i wymaga samodzielnej analizy. Wartość przysługującego roszczenia jak i to czy występują przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pomoże ustalić profesjonalny pełnomocnik – adwokat czy radca prawny.

Anna Zbrojska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską na temat karnoprawnej ochrony zabytków obroniła w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Indeckiego. W trakcie nauki była aktywną członkinią Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

az@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773