Mediacja osób niesłyszących

Zapraszamy na spotkanie świata mediacji ze światem osób głuchych. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z mediacją jako sposobem rozwiązywana sporów – dostępnym także dla osób niesłyszących.

Webinar tłumaczony na Polski Język Migowy (i na język polski)