Natalia Solodka

Natalia Solodka

Adwokat w Ukrainie/Partner kancelarii PROXY

Posiada wyższe wykształcenie prawnicze, w 2002 roku ukończyła Narodową Akademię Prawniczą Ukrainy im. Jarosława Mądrego w Charkowie.  

Karierę zawodową rozpoczęła w 2001 roku na stanowisku asesora prokuratora rejonowego.  W latach 2001-2016 pracowała jako prokurator w prokuraturze. Później kontynuowała karierę zawodową jako asesor sędziego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego, gdzie pracowała do 2018 roku.  W roku 2021 pomyślnie zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu adwokata w Ukrainie i odbyła staż.  

W marcu 2022r. z rodziną przeprowadziła się do Łodzi gdzie podjęła pracę w kancelarii SWB. 

W maju 2022 roku otrzymała zaświadczenie o uprawnieniu do wykonywania zawodu adwokata w Ukrainie. Jest wspólnikiem kancelarii „PROXY” w Ukrainie.  

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym oraz prawie pracy Ukrainy.

W kancelarii SWB udziela bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, którzy wyjechali do Polski w związku z rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie. Oprócz tego, udziela porad prawnych z zakresu prawa ukraińskiego oraz międzynarodowego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Odbyła kurs polskiego języka prawniczego, a także wzięła udział w szkoleniach, które przeprowadzono w Polsce dla adwokatów i prawników ukraińskich.

W tym roku rozpoczęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A,
90-451 Łódź

sekretariat@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773


© 2022 Kancelaria Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Designed and powered by: Coolbrand