O nas

Kancelaria SWB powstała jako spółka partnerska z pasji wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.

Partnerzy Spółki są doświadczonymi prawnikami, występowali w ponad 500 sprawach w sądach na terenie całego kraju (licząc od daty powstania Spółki w lutym 2017 roku)

Obecnie Spółka eksploruje nowe obszary działalności, w tym w szczególności alternatywne metody rozwiązywania sporów, a Partnerzy spółki nabyli uprawnienia mediatorów i są wpisani na stosowne listy prowadzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi, a także w innych miastach. Celem KancelariiSWB oprócz niesienia pomocy prawnej potrzebującym jest nastawienie na ciągły rozwój i współpracę pomiędzy Partnerami, Pracownikami i Współpracownikami Spółki.

Z tego względu zarówno Partnerzy jak i Pracownicy Spółki nieustająco pogłębiają swoją wiedzę na rozmaitych kursach, studiach podyplomowych oraz poprzez uczestnictwo w nowoczesnych, zdalnych formach doskonalenia zawodowego.

Wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Spółki (w tym aplikanci) są zatrudnieni na umowę o pracę, a Spółka oferuje jasny i przejrzysty sposób wynagradzania.

Również w relacjach z Klientami Kancelarii najważniejsze jest przestrzeganie jasnych i czytelnych zasad rozliczeń, a z każdym Klientem podpisywana jest umowa określająca zobowiązania obu Stron.

Najwyższą wartością KancelariaSWB Spółka Partnerska jest dbanie o interes klienta przy zachowaniu wszelkich zasad wykonywania zawodu adwokata i zawodu radcy prawnego.

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A,
90-451 Łódź

sekretariat@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773


© 2022 Kancelaria Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Designed and powered by: Coolbrand