Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz klauzule informacyjne RODO

Polityka prywatności wspólna dla serwisów: Kancelariaswb.pl oraz profilów w serwisie społecznościowym Facebook: KancelariaSWB i Adwokat Mediator Zbigniew Bakalarczyk

Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług:

  • KancelariaSWB Swaton, Wasilewski, Bakalarczyk, Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Łodzi
  • Kancelaria Adwokacka Zbigniew Bakalarczyk

A także profili społecznościowych Facebook (kancelariaswb, Adwokat Mediator Zbigniew Bakalarczyk) – z tym zastrzeżeniem, iż za serwis facebook.com oraz jego politykę prywatności odpowiada administrator tegoż serwisu

2. Administratorem danych osobowych jest:

  • KancelariaSWB Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Łodzi – Śródmieścia  w  Łodzi  XX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000665543, REGON 366641310 NIP 725 21 49 25
  • Kancelaria Adwokacka Zbigniew Bakalarczyk, ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6a, 90-451 Łódź, NIP 7282302909, wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi pod numerem 715

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach, za pośrednictwem e-mail lub komunikatora
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Z wyjątkiem danych niezbędnych dla wystawienia paragonu/faktury. W przypadku podpisania umowy obowiązują klauzule informacyjne zawarte w poszczególnych umowach.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Administrator nie powierza przetwarzania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. W przypadku kontaktu za pośrednictwem komunikatorów zastosowanie mają odpowiednie polityki komunikatorów, za pośrednictwem których osoba fizyczna przekazuje swoje dane osobowe.

13. Administrator nie profiluje i nie wykorzystuje danych do automatycznego profilowania lub przetwarzania.

14. Dane osobowe mogą być w każdej chwili poprawione lub usunięte za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (+48 605 693 001) lub e-mail: sekretariat@kancelariaswb.pl.

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A,
90-451 Łódź

sekretariat@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773


© 2022 Kancelaria Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Designed and powered by: Coolbrand